AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1954 - 1975, phong trào nào đánh dấu bước chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công?

  • A. Đồng khởi.
  • B. Tìm Mĩ mà đánh lùng Ngụy mà diệt.
  • C. Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công. 
  • D. Phá ấp chiến lược.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>