YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục đích của chính sách dồn dân lập ấp chiến lược trong “Chiến tranh đặc biệt” là để

  • A. củng cố quyền lực cho chính quyền Sài Gòn.
  • B. xây dựng miền Nam thành thuộc địa kiểu mới.
  • C. đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp, kiểm soát nông thôn.
  • D. tách dân ra khỏi cách mạng, bình định toàn miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA