AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là:

  • A. chưa có tổ chức lãnh đạo sáng suốt và phương pháp cách mạng đúng đắn.
  • B. chưa được sự ủng hộ đông đảo của quần chúng nhân dân
  • C. chưa xác định đúng kẻ thù của dân tộc
  • D. chính quyền thực dân phong kiến còn quá mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>