AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng quân sự nào chứng tỏ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản?

  • A. An Lão (Bình Định)
  • B. Bình Giã (Bà Rịa)
  • C. Ba Gia (Quảng Ngãi)
  • D. Ấp Bắc (Mĩ Tho)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>