YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. Kinh tế kiệt quệ ,tài chính trống rỗng.
  • B. Chính quyền cách mạng non trẻ.
  • C.
   Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.
  • D. Hơn 90% dân số không biết chữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>