AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

  • A. Cách mạng công nghiệp
  • B. Cách mạng xanh trong nông nghiệp.
  • C. Cách mạng trắng trong nông nghiệp.
  • D. Cách mạng công nghệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>