AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây quyết định đến sự phát triển của phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La tinh?

  • A. Thắng lợi của cách mạng Cuba.
  • B. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  • C. Sự suy yếu của đế quốc Mĩ.
  • D. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>