AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mối quan hệ của cách mạng 2 miền Nam Bắc (1954- 1975) là

   

  • A. hợp tác với nhau.
  • B. hỗ trợ lẫn nhau.
  • C. gắn bó mật thiết, tác động qua lại. 
  • D. hợp tác, giúp đỡ nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA