AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Biên Giới 1950 thể hiện cách đánh nào của ta?

  • A. Đánh du kích ngắn ngày.
  • B. Đánh điểm diệt viện.
  • C. Đánh nhanh.
  • D. Đánh công kiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>