AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng là do

  • A. các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đã phát triển.
  • B. đã có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang lớn mạnh.
  • C. Mĩ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Giơnevơ.
  • D. không thể tiếp tục dùng biện pháp hoà bình được nữa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>