AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những nguyên nhân cơ bản nào giúp ba nước Inđônêxia, Việt Nam và Lào giành độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Điều kiện khách quan thuận lợi và nhân dân nhiệt tình cách mạng.
  • B. Kẻ thù đã suy yếu và được sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ.
  • C. Điều kiện khách quan thuận lợi và biết chớp thời cơ.
  • D. Có sự chuẩn bị lâu dài kết hợp với chớp thời cơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA