AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số các chỉnh hợp chập \(k\) của một tập hợp gồm \(n\) phần tử \((1 \le k \le n).\)

  • A. \(A_n^k = C_n^k.\left( {n - k} \right)!\).
  • B. \(A_n^k = C_n^k.k!\).
  • C. \(A_n^k = \frac{{k!}}{{\left( {k - n} \right)!}}\).
  • D. \(A_n^k = \frac{{k!\left( {n - k} \right)!}}{{n!}}\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(A_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!}};C_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n - k} \right)!k!}} \Rightarrow A_n^k = C_n^k.k!\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>