AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = (x + 3)({x^2} - 1)\) có đồ thị \(\left( C \right)\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. \((C)\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
  • B. \((C)\) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.
  • C. \((C)\) cắt trục hoành tại một điểm.             
  • D. \((C)\) không cắt trục hoành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hoành độ giao điểm của \(\left( C \right)\) và trục \(Ox\)là

  \((x + 3)({x^2} - 1) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 3\\x =  - 1\\x = 1\end{array} \right.\)

  Vậy \((C)\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.        

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>