YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2}\). Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; - 2)\).              
  • B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - 1;1)\).
  • C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ;1)\).
  • D. Hàm số đồng biến trên khoảng \((1; + \infty )\) .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  TXĐ \(D = \mathbb{R}\)

  Ta có \(y = {x^4} - 2{x^2} \Rightarrow y' = 4{x^3} - 4x \Leftrightarrow x = 0;x =  \pm 1\).

  Bảng biến thiên:

  Từ bảng biến thiên suy ra, hàm số đồng biến trên khoảng \((1; + \infty )\). 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21548

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA