AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) : \(\frac{1}{2}; - \frac{1}{2}; - \frac{3}{2}; - \frac{5}{2};...{\rm{ }}\) Khẳng định nào sau đây sai

  • A. (un) là một cấp số cộng.
  • B. cấp số cộng có \(d =  - 1\).
  • C. Số hạng \({u_{20}} = 19,5\).            
  • D. Tổng của \(20\) số hạng đầu tiên là \( - 180\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \( - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + ( - 1);{\rm{ }} - \frac{3}{2} =  - \frac{1}{2} + ( - 1);{\rm{ }} - \frac{5}{2} =  - \frac{3}{2} + ( - 1);.....\).

  Vậy dãy số trên là cấp số cộng với công sai \(d =  - 1\). Suy ra \({u_{20}} = {u_1} + 19d =  - 18,5\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>