YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các góc của một tứ giác lập thành cấp số cộng. Nếu góc nhỏ nhất là 750 , thì góc lớn nhất là:

  • A. \({95^0}\). 
  • B. \({100^0}\). 
  • C. \({105^0}\).
  • D. \({110^0}\). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi a là góc lớn nhất , thế thì \(2(75 + a) = {360^0}\) Û \(a = {105^0}\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21533

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA