YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

  • A. \(y = {x^3} - 3{x^2} - 1\).
  • B. \(y = {-x^3} + 3{x^2} - 1\).
  • C. \(y = {x^3} + 3{x^2} - 1\).
  • D. \(y = {-x^3} - 3{x^2} - 1\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tự luận:

  Hàm số đạt cực trị tại hai điểm \(x = 0\) và \(x = 2\) nên loại \(C\) và \(D\).

  Lập bảng biến và suy ra kết luận.

  Trắc nghiệm:

  Hàm số đạt cực trị tại hai điểm \(x = 0\) và \(x = 2\) nên loại \(C\) và \(D\).

  Nhìn vào dạng biến thiên ta loại \(B\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21560

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON