AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? 

  • A. \(y =  - {x^3} + 2{x^2} + 1.\)
  • B. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 1.\)
  • C. \(y =  - {x^4} + 1.\)
  • D. \(y = {x^4} + 2{x^2} + 1.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồ thị đã cho là đồ thị hàm trùng phương, có hệ số \(a < 0\) , cắt trục tung tại điểm có tung độ là 1, hàm số có 3 cực trị nên \(ab < 0\). 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>