AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(k\) là một số nguyên dương, trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?

  • A. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {x^k} =  + \infty \).
  • B. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{1}{{{x^k}}} = 0\).
  • C. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{1}{{{x^k}}} = 0\).
  • D. \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  - \infty \).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương án B. Khi \(k\) là số chẵn \(k = 2n,\,n \in {\mathbb{N}^*}\)thì kết quả giới hạn \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^{2n}} =  + \infty \)

  Các phương án khác đều đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>