YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f(x)\) có bảng biến thiên sau:

  Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số có đúng hai cực trị.
  • B. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 0\).                 
  • C. Hàm số đạt cực đại tại \(x = 4\).
  • D. Hàm số không có cực đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào bảng biến thiên ta có:

  Hàm số đạt cực đại tại\(x =  - 1\), giá trị cực đại là \(y = 4\).

  Hàm số đạt cực tiểu tại\(x = 1\), giá trị cực tiểu là \(y = 0\). 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 21549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA