AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\), tứ giác \(ABCD\) đáy là hình thang vuông tại \(A\) và \(B\), \(SA\) vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\). Biết \(AB = 2CD = 2AD\). Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. \(\left( {SAD} \right) \bot \left( {SBC} \right)\).
  • B. \(\left( {SBC} \right) \bot \left( {SAC} \right)\).
  • C. \(\left( {SAD} \right) \bot \left( {SAB} \right)\).
  • D. \(\left( {SCD} \right) \bot \left( {SAD} \right)\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left. \begin{array}{l}BC \bot SA\\BC \bot AC\end{array} \right\} \Rightarrow BC \bot \left( {SAC} \right) \Rightarrow  \left( {SBC} \right) \bot \left( {SAC} \right)\), (B) đúng.

  \(\left. \begin{array}{l}A{\rm{D}} \bot SA\\A{\rm{D}} \bot AB\end{array} \right\} \Rightarrow A{\rm{D}} \bot \left( {SAB} \right) \Rightarrow  \left( {SAD} \right) \bot \left( {SAB} \right)\), (C) đúng.

  \(\left. \begin{array}{l}C{\rm{D}} \bot SA\\C{\rm{D}} \bot AD\end{array} \right\} \Rightarrow C{\rm{D}} \bot \left( {SAD} \right) \Rightarrow  \left( {SC{\rm{D}}} \right) \bot \left( {SAD} \right)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>