AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình chữ nhật. Hình chiếu vuông góc của \(S\) lên mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) là điểm \(A\). Hình chóp có mấy mặt là tam giác vuông?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai mặt \(SAB,SAD\) là tam giác vuông tại \(A\) là hiển nhiên.

  Lại có \(\left. \begin{array}{l}BC \bot SA\\BC \bot AB\end{array} \right\} \Rightarrow BC \bot \left( {SAB} \right) \Rightarrow  BC \bot {\rm{S}}B\).

  Chứng minh tương tự ta có mặt \(SC{\rm{D}}\) vuông tại \(D\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>