AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giới hạn \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \frac{{\sqrt {2 - x}  + 4x}}{{{x^2} + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \frac{6}{5}\).
  • B. \( - \frac{5}{6}\).
  • C. \(\frac{6}{5}\).
  • D. \(\frac{5}{6}\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thay trực tiếp \(x =  - 2\) cho ta kết quả.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>