• Câu hỏi:

  Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối, đồng chất liên tiếp 3 lần. Xác suất để được mặt có 6 chấm chỉ xuất hiện trong lần gieo thứ 3 là bao nhiêu?

  • A. \({\left( {\frac{1}{6}} \right)^3}\).
  • B. \({\left( {\frac{5}{6}} \right)^2}.\left( {\frac{1}{6}} \right)\).
  • C. \(\left( {\frac{5}{6}} \right).{\left( {\frac{1}{6}} \right)^2}\).
  • D. Khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi Ai : “lần gieo thứ i xuất hiện mặt 6 chấm.”, với \(i \in \left\{ {1;2;3} \right\}\) Þ \(P\left( {{A_i}} \right) = \frac{1}{6}\) Þ \(P\left( {\overline {{A_i}} } \right) = \frac{5}{6}\)
  A : “mặt có 6 chấm chỉ xuất hiện trong lần gieo thứ 3”

  \(P\left( A \right) = P\left( {\overline {{A_1}} {\rm{.}}\overline {{A_2}} {\rm{.}}{A_3}} \right) = P\left( {\overline {{A_1}} } \right).P\left( {\overline {{A_2}} } \right).P\left( {{A_3}} \right) = {\left( {\frac{5}{6}} \right)^2}.\left( {\frac{1}{6}} \right)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC