AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hình sau, hình nào là khối đa diện?

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Loại hình 1,2,4 vì các hình đó có 1 cạnh là cạnh trung của nhiều hơn 2 mặt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>