AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu \(P(A).P(B) = P(A \cap B)\) thì \(A,B\) là 2 biến cố như thế nào?

  • A. độc lập.
  • B. đối nhau.
  • C. xung khắc.
  • D. 4. tùy ý

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo quy tắc nhân xác suất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>