AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r = 4 và chiều cao \(h = 4\sqrt 2 \) là:   

  • A. \(V = 32\pi \)
  • B. \(V = 32\sqrt 2 \pi \)
  • C. \(V = 64\sqrt 2 \pi \)
  • D. \(V = 128\pi \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: 

  Thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r và chiều cao h là: \(V = \pi {r^2}h\) 

  Cách giải:

  Thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r = 4và chiều cao \(h = 4\sqrt 2 \) là \(V = \pi {r^2}h = \pi {.4^2}.4\sqrt 2  = 64\sqrt 2 \pi \) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA