YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y=f(x)\) biết hàm số \(f(x)\) có đạo hàm \(f'(x)\) và hàm số \(y=f'(x)\) có đồ thị như hình vẽ. Đặt  \(g\left( x \right) = f\left( {x + 1} \right).\) Kết luận nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số \(g(x)\) đồng biến trên khoảng (3;4) 
  • B. Hàm số \(g(x)\) đồng biến trên khoảng (0;1)
  • C. Hàm số \(g(x)\) nghịch biến trên khoảng (3;4) 
  • D. Hàm số \(g(x)\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {2; + \infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp:

  Xét dấu của \(g'(x)\) dựa vào dấu của \(f'(x)\) 

  Cách giải:

  \(g\left( x \right) = f\left( {x + 1} \right) \Rightarrow g'\left( x \right) = f'\left( {x + 1} \right)\) 

  Với \(x \in \left( {0;1} \right)\) thì \(x + 1 \in \left( {1;2} \right),f'\left( {x + 1} \right) > 0,\forall x \in \left( {0;1} \right) \Rightarrow g'\left( x \right) > 0,\forall x \in \left( {0;1} \right)\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA