AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích của một khối lăng trụ có đường cao bằng \(3a\) diện tích mặt đáy bằng \(4a^2\) là:

  • A. \(12a^3\)
  • B. \(4a^3\)
  • C. \(4a^2\)
  • D. \(12a^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp: 

  Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy là S và chiều cao h là: \(V = S.h\) 

  Cách giải:

  Thể tích của khối lăng trụ đó là: \(V = S.h = 4{a^2}.3a = 12{a^3}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>