AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với \(AB = a,BC = a\sqrt 3 ,\) cạnh \(SA = 2a,SA \bot \left( {ABCD} \right).\) Gọi \(\alpha \) là góc giữa đường thẳng SC với  mặt phẳng (ABCD) Giá trị \(\tan \alpha \) bằng

  • A. 2
  • B. \(\sqrt 2 \)
  • C. 1
  • D. \(\frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ABCD là hình chữ nhật \( \Rightarrow AC = \sqrt {A{B^2} + A{D^2}}  = \sqrt {{a^2} + 3{a^2}}  = 2a\) 

  \(SA \bot \left( {ABCD} \right) \Rightarrow \left( {SC;\left( {ABCD} \right)} \right) = \widehat {SCA} \Rightarrow \alpha  = \widehat {SCA}\) 

  \( \Rightarrow \tan \alpha  = \frac{{SA}}{{AC}} = \frac{{2a}}{{2a}} = 1\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>