AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa mãn \(\left( {1 + 2i} \right)z = 6 - 3i.\) Phần thực của số phức z là:  

  • A. - 3
  • B. 3
  • C. 0
  • D. - 3i

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp:

  Giải phương trình phức cơ bản tìm số phức z .

  Cách giải:

  Ta có: \(\left( {1 + 2i} \right)z = 6 - 3i \Leftrightarrow z = \frac{{6 - 3i}}{{1 + 2i}} \Leftrightarrow z = \frac{{\left( {6 - 3i} \right)\left( {1 - 2i} \right)}}{{\left( {1 + 2i} \right)\left( {1 - 2i} \right)}} \Leftrightarrow z = \frac{{6 - 12i - 3i - 6}}{{1 + 4}} =  - 3i\) 

  Phần thưc của số phức z là 0.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>