AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi M và N là giao điểm của đồ thị hai hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 2\) và \(y =  - {x^2} + 4\). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là 

  • A. (1;0)
  • B. (0;2)
  • C. (2;0)
  • D. (0;1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 2\) và \(y =  - {x^2} + 4\) là

  \({x^4} - 2{x^2} + 2 =  - {x^2} + 4  \Leftrightarrow {x^4} - {x^2} - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} =  - 1\\
  {x^2} = 2
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \sqrt 2 \\
  x =  - \sqrt 2 
  \end{array} \right.\) 

  \(x = \sqrt 2  \Rightarrow y = 2 \Rightarrow M\left( {\sqrt 2 ;2} \right)\) 

  \(x =  - \sqrt 2  \Rightarrow y = 2 \Rightarrow N\left( { - \sqrt 2 ;2} \right)\) 

  Tọa độ trung điểm I của MN là (0;2)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>