AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích của khối nón có đường sinh bằng 10 và bán kính đáy bằng 6 là:

  • A. \(196\pi \)
  • B. \(48\pi \)
  • C. \(96\pi \)
  • D. \(60\pi \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: 

  Thể tích của khối nón có đường cao bằng h và bán kính đáy bằng r là:  \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\) 

  Cách giải:

  Độ dài đường cao của khối nón: \(h = \sqrt {{l^2} - {r^2}}  = \sqrt {{{10}^2} - {6^2}}  = 8\) 

  Thể tích của khối nón đó là: \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h = \frac{1}{3}\pi {.6^2}.8 = 96\pi \) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>