AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số nào đi qua điểm M(1;2) ? 

  • A. \(y = \frac{{ - 2x - 1}}{{x + 2}}\)
  • B. \(y = 2{x^3} - x + 1\)
  • C. \(y = \frac{{{x^2} - x + 1}}{{x - 2}}\)
  • D. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(2 = {2.1^3} - 1 + 1 \Rightarrow M\left( {1;2} \right)\)thuộc đồ thị hàm số \(y = 2{x^3} - x + 1\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>