AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f(x)\) có đồ thị hàm số như hình vẽ. Khẳng định nào sai?

   

  • A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- 1;1)
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng (- 1;1)
  • C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {1;+\infty } \right)\)
  • D. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {1;+\infty } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp:

  Dựa vào đồ thị hàm số xác định các khoảng đơn điệu của hàm số.

  Cách giải:

  Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;1) là khẳng định sai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA