AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 3\) có giá trị cực tiểu lần lượt là \(y_1, y_2\) Khi đó \(y_1+y_2\) bằng

  • A. 7
  • B. 1
  • C. 3
  • D. - 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 3 \Rightarrow y' =  - 4{x^3} + 4x,y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 1\\
  x =  - 1
  \end{array} \right.\) 

  Bảng biến thiên:

  Hàm số \(y =  - {x^4} + 2{x^2} + 3\) có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lần lượt là \({y_1} = 4,{y_2} = 3 \Rightarrow {y_1} + {y_2} = 7\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>