RANDOM
 • Câu hỏi:

  Gọi \(z_1, z_2\) là hai nghiệm của phương trình \({z^2} - 2z + 2018 = 0.\) Khi đó giá trị biểu thức \(A = \left| {{z_1} + {z_2} - {z_1}{z_2}} \right|\) bằng

  • A. 2017
  • B. 2019
  • C. 2018
  • D. 2016

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương pháp:

  Sử dụng định lý Vi-ét

  Cách giải:

  \(z_1, z_2\) là hai nghiệm của phương trình \({z^2} - 2z + 2018 = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {z_1} + {z_2} = 2\\
  {z_1}{z_2} = 2018
  \end{array} \right.\) 

  \(A = \left| {{z_1} + {z_2} - {z_1}{z_2}} \right| = \left| {2 - 2018} \right| = 2016\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA