AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên R

  • A. \(y = {\left( {\frac{\pi }{3}} \right)^x}\)
  • B. \(y = {\left( {\frac{1}{{\sqrt 3 }}} \right)^x}\)
  • C. \(y = {\left( {\frac{2}{e}} \right)^x}\)
  • D. \(y = {\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)^x}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương pháp:

  Hàm số \(y = {a^x}\left( {a > 0,a \ne 1} \right)\) 

  +) Nếu \(a>1\) thì hàm số \(y=a^x\) đồng biến trên R.

  +) Nếu \(0<a<1\) thì hàm số \(y=a^x\) nghịch biến trên R.

  Cách giải:

  Ta có: \(0 < \frac{\pi }{3} < 1 \Rightarrow \) Hàm số \(y = {\left( {\frac{\pi }{3}} \right)^x}\) đồng biến trên R.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA