AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam bao gồm:

  • A. tiểu thương, tiểu chủ, công chức, trí thức, học sinh, sinh viên.
  • B. tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, thợ thủ công, tư sản dân tộc.
  • C. thợ thủ công, viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu địa chủ.
  • D. chủ xưởng, thợ thủ công, học sinh, sinh viên, công chức.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>