AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ

  • A. xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
  • B. tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, bảo vệ Tổ quốc.
  • C. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
  • D. giúp đỡ các nước Đông Âu thành lập nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>