AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, từ năm 1969 đến năm 1973, Mỹ tiếp tục

  • A. sử dụng thủ đoạn ngoại giao, hoà hoãn Liên Xô - Trung Quốc.
  • B. âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt”.
  • C. sử dụng quân Mỹ và quân đồng minh làm lực lượng xung kích.
  • D. tăng cường hơn nữa việc dồn dân lập “ấp chiến lược”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>