AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tại mặt trận Đà Nẵng (1858 -1859) đã không

   

  • A. buộc thực dân Pháp phải chuyển hướng tấn công vào Gia Định.
  • B. chứng tỏ tinh thần đoàn kết, chủ động kháng chiến của nhân dân.
  • C. làm thất bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.
  • D. phản ánh sự phối hợp chiến đấu giữa triều đình Huế với nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>