AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích cuối cùng của Pháp trong kế hoạch Nava là

  • A. bình định Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực.
  • B. tăng cường ngụy quân và xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh.
  • C. làm thất bại âm mưu của các cường quốc, độc chiếm Đông Dương.
  • D. giành thắng lợi quân sự quyết định nhằm kết thúc chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>