AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối tượng đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. chế độ phong kiến.
  • B. chế độ nô lệ.
  • C. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
  • D. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>