AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan nào giúp các nước Tây Âu hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. Sự suy yếu của Liên Xô. 
  • B. Sự viện trợ của Mỹ.
  • C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
  • D. Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>