AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, Đảng Lao động Việt Nam đã đưa ra biện pháp gì?

  • A. Tăng lương, thực hiện đời sống mới.
  • B. Đưa nông dân vào các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao.
  • C. Triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất.
  • D. Tăng cường vệ sinh phòng bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>