AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là

  • A. sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.
  • B. nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển của các nước thành viên.
  • C. sự xuất hiện của những tổ chức hợp tác khu vực trên Thế giới.
  • D. nhu cầu hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và chủ nghĩa xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>