YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc tư tưởng được Việt Nam Quốc dân đảng nêu ra năm 1929 là

  • A. Chủ nghĩa xã hội dân chủ. 
  • B. học thuyết Tam dân.
  • C. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.
  • D. Triết học ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA