AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

  • A. không mang tính cải lương. 
  • B. chỉ mang tính dân tộc.
  • C. không mang tính cách mạng.
  • D. chỉ có tính chất dân chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>