YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước đồng minh trong hội nghị Ianta (2/1945)?
   

  • A. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
  • B. Chấm dứt chiến tranh, trừng phạt các nước bại trận.
  • C. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
  • D. Tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA